هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه های بتنی، ضرورت ها و الزامات، اسفند ماه ۱۳۹۴

هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه های بتنی، ضرورت ها و الزامات

پوستر هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه های بتنی، ضرورت ها و الزامات

هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه های بتنی، ضرورت ها و الزامات در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،وزارت راه­ و­شهرسازي،,اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان،شركت همايش سازان بين المللي ايريانا بوم(مجري)، شركت مشاورين نگاه شگرف در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه های بتنی، ضرورت ها و الزامات مراجعه فرمایید.