هفتمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، آبان ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق

7th National Conference on Nanotechnology in the Electric Power Industry

پوستر هفتمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق

هفتمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ توسط پژوهشگاه نیرو، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق