دومین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی

دومین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی

The nanotechnology industry in Power and Energy Conference

دومین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ تا ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ توسط پژوهشگاه نیرو در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی