دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری، مهر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری

The 2nd international conference of advanced research of nanotechnology students

پوستر دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری

دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری