اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری، آبان ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری

International Conference on Leading Research in Nanotechnology Students

پوستر اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرو دانشجویان نانو فناوری