دومین همایش بین المللی مواد جدید و پیشرفته

دومین همایش بین المللی مواد جدید و پیشرفته

The Second International Conference on New Materials and Advanced

دومین همایش بین المللی مواد جدید و پیشرفته در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی در شهر اصفهان برگزار گردید.


اهداف همایش:

1. توسعه دامنه علمی و پژوهشی مهندسین، محققین، اساتید و  دانشجویان در زمینه های محوری کنفرانس.
2. ایجاد ارتباط علمی، پژوهشی و صنعتی بین دانشگاهها و موسسات فنی و مهندسی و صنایع مربوطه
3. پایه گذاری یک رویداد با کیفیت و اثر بخش ملی و بین المللی توسط دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی

 
محورهای همایش :

- نانو مواد
- بیو مواد
- مواد هوشمند
- مواد ارزشمند
- مواد نیمه ارزشمند
- مواد مغناطیسی
- مواد جدید