دومین همایش بین المللی مواد جدید و پیشرفته، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

دومین همایش بین المللی مواد جدید و پیشرفته

The Second International Conference on New Materials and Advanced

دومین همایش بین المللی مواد جدید و پیشرفته در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی،توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي در شهر اصفهان برگزار گردید.