دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر

پوستر دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر