اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر

The first national conference on new approaches in electrical and computer engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر