دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک، آذر ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک

پوستر دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک