اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک، بهمن ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک

The first national conference on new and applied approaches in mechanical engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب،گروه مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب در شهر بناب برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک