دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، دی ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

Second National Conference on Seismology and Earthquake Engineering

پوستر دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر میبد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله