اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، اسفند ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

First National Conference on Seismology and Earthquake Engineering

پوستر اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله