سومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم، فروردین ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم

Third Conference on New Telecommunication Systems

پوستر سومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم

سومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم مراجعه فرمایید.