دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم

Seconf Conference on New Telecommunication Systems

پوستر دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم

دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم مراجعه فرمایید.