دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم

دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم

پوستر دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم

دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی شریف و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

  • Mobile Broadband
  • Automotive Industry
  • Smart Grids
  • Internet of Things
  • Cyber Physical Systems
  • eHealth & eBanking
  • Teleoperation
  • Smart City