دومین همایش زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دومین همایش زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله

The second conference of Iranian Muslim women in the mirror of the model of fifty years of progress

پوستر دومین همایش زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله

دومین همایش زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری،بسیج اساتید دانشگاه آزاد و استان تهرانبسیج اساتید دانشگاه آزاد شهرری در شهر رى برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله