زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله، بهمن ماه ۱۳۹۸

زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله

Iranian Muslim woman in the mirror of the model of fifty years of progress

پوستر زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله

زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری،دانشگاه آزاد اسلامي واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري در شهر رى برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله