دومین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا، خرداد ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا

Second National Conference on Architecture, Urbanism and Geography

پوستر دومین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا

دومین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا