دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران، دی ماه ۱۳۹۶

دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران

Second International Comprehensive Mathematical Conference in Iran

پوستر دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران

دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۶ توسط ،مركز همايش هاي بين المللي توسعه داتيس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران