دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران

دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران

Second International Comprehensive Mathematical Conference of Iran

پوستر دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران

دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۶ توسط مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بصورت وبينار برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش :
جبر                         
نظریه حلقه ها و مدول ها      
نظریه گروه ها                       
نظریه کد گزاری                    
محاسبات کوانتومی
پردازش موازی                      
تشخیص الگو
اتوماتا                     
ابرساختارهای جبری
 هندسه
هندسه ریمانی
کاربرد های هندسه                 
هندسه مختلط                          
هندسه فیزیک                         
هندسه جبری                          
هندسه متریک                        
هندسه دیفرانسل                     
توپولوژی دیفرانسیل                                                             
دینامیک توپولوژی                
هندسه برخال                          
هندسه جبری و مختلط
ترکیبات ونظریه گراف                          
مدل سازی خدمات و ترافیک در شبکه های کامپیوتری       
الگوریتم های مسیریابی در شبکه های کامپیوتری               
الگوریتم های زمان بندی       
مدل سازی منابع و توپولوژی شبکه های mobile
 معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی
نظریه کلاسیک      
روش های عددی در نظریه انشعاب                      
حل عددی معادلات دیفرانسیل (تعینی و تصادفی)                
معادلات پاره ای، معادلات تطوری                       
معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی
تحقیق در عملیات و نظریه کنترل                         
برنامه ریزی ریاضی                             
بهینه سازی استوار                
تحلیل پوششی داده ها                             
الگوریتمهای ابتکاری                            
برنامه ریزی عدد صحیح                      
نرم افزارهای تحقیق در عملیات
 آمار و نظریه احتمال
نظریه اندازه احتمال               
نظریه احتمال در ساختارهای جبری و توپولوژیکی             
احتمال هندسی                        
احتمال فازی                           
تابع مشخصه و تبدیلات دیگر                               
انتگرال های تصادفی                             
استباط آماری فرآیندهای تصادفی                           
معادلات و عملگر های تصادفی
 علوم کامپیوتر
ریاضیات در علم وتکنولوژی
تکنولوژی آموزشی                
آموزش و یادگیری با استفاده از فناوری                
تعامل انسان و کامپیوتر         
نرم افزار چند رسانه‌ای          
نوآوری و تغییر در آموزش                   
منابع انسانی در تکنولوژی آموزشی                     
سیستم آموزش الکترونیکی هوشمند و تعاملی
ریاضی و فیزیک
آموزش ریاضی و ریاضیات عمومی
 منطق
 آنالیز عددی                            
نظریه تقریب          
حل عددی معادلات انتگرال                   
حل عددی معادلات با مشتقات جزیی                     
جبر خطی عددی                    
آزمون های اول بودن                            
هم نهشتی                               
تقسیم پذیری
 تحقیق در عملیات و نظریه کنترل
برنامه ریزی ریاضی                             
بهینه سازی استوار                
تحلیل پوششی داده ها             
الگوریتمهای ابتکاری                            
برنامه ریزی عدد صحیح                      
نرم افزارهای تحقیق در عملیات                            
تحقیق در عملیات و نظریه کنترل
آموزش ریاضی و تاریخ ریاضی
نقش آموزشهای غیررسمی در یادگیری ریاضی                    
آموزشهای قبل و ضمن خدمت معلمان ریاضی
آموزش ریاضی و ریاضیات عمومی
 آمار و نظریه احتمال
نظریه اندازه احتمال               
نظریه احتمال در ساختارهای جبری و توپولوژیکی             
احتمال هندسی        
احتمال فازی           
تابع مشخصه و تبدیلات دیگر               
انتگرال های تصادفی                             
استباط آماری فرآیندهای تصادفی                           
معادلات و عملگر های تصادفی                            
آمار و نظریه احتمال
 علوم کامپیوتر
ریاضی مالی
بهینه سازی و کنترل تئوری                  
مدلسازی بهینه منابع و خدمات در شبکه های کامپیوتری                     
مدلهای های کیفیت خدمات دهی QoS در شبکه های کامپیوتری          
 ریاضیات در علم وتکنولوژی          
ریاضیات درعلم وتکنولوژی 
تکنولوژی آموزشی                
آموزش و یادگیری با استفاده از فناوری                
تعامل انسان و کامپیوتر         
نرم افزار چند رسانه‌ای                          
نوآوری و تغییر در آموزش                   
منابع انسانی در تکنولوژی آموزشی                     
سیستم آموزش الکترونیکی هوشمند و تعاملی
 آنالیز ریاضی
آنالیز تابعی                             
آنالیز هارمونیک                    
آنالیز غیر خطی                     
جبر عملگرها
 ریاضیات فازی و مجموعه های فازی 
محاسبات ماتریس های بزرگ                
کاربردهای نرم افزاری نظیر ساخت نرم افزارهای تشخیص ریسک یا تشخیص خطا                         
تولید مدلهای اطلاعاتی نظیر تئوری اطلاعات      
مدلسازی ارتباطات نظیر تشخیص نوع ترافیک داده ها در شبکه های کامپیوتری                              
کاربردهای امنیت اطلاعات نظیر ساخت الگوریتم های رمز نگاری                    
کاربردهای امنیتی در ارتباطات نظیر تشخیص و کشف ترافیک هکرها              
شیوه­های جستجو در پایگاه داده­ها، اینترنت و داده کاوی                   
محاسبات رباتیک   
بینایی ماشین           
کاربردهای برنامه ریزی و سرمایه گذاری
 محاسبات عددی
الگوریتم های تکراری همگرا                               
تحلیل وکاهش خطای الگوریتم ها و سیستم های محاسباتی                   
گرافیک کامپیوتری
 نظریه اعداد            
ریشه های اولیه                      
توابع حسابی        
آنالیز تابعی                             
آنالیز هارمونیک    
آنالیز غیر خطی     
جبر عملگرها