نخستین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۵

نخستین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران

پوستر نخستین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران

نخستین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،موسسه نمودار توسعه داتيس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران