چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار، آبان ماه 98

چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

The 4th annual Conference on Business Management and Economics

پوستر چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

1. مدیریت استراتژیک

2. مدیریت تولید، فرایند و عملیات

3. مدیریت اجرایی

4. مدیریت دولتی

5. مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات

6. مدیریت تکنولوژی و منابع انسانی

7. کارآفرینی و اقتصاد کسب و کار

8. مدیریت جهانگردی و گردشگری

9. صادرات با رویکرد اقتصاد مقاومتی

10. مدیریت و اقتصاد در بیمه و بانک

11. رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی

 مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار