سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار، دی ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

Third Annual Conference on Business Management and Economics

پوستر سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۶ توسط ،پژوهشكده مديريت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار