دومین کنفرانس ملی مدل سازی و شبیه سازی سیستم های پویا، اسفند ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس ملی مدل سازی و شبیه سازی سیستم های پویا

The Second National Conference on Modeling and Simulation of Dynamic Systems

پوستر دومین کنفرانس ملی مدل سازی و شبیه سازی سیستم های پویا

دومین کنفرانس ملی مدل سازی و شبیه سازی سیستم های پویا در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدل سازی و شبیه سازی سیستم های پویا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدل سازی و شبیه سازی سیستم های پویا