اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پیشرانه های دریایی، آذر ماه ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پیشرانه های دریایی

The first international conference and the third national conference of marine propulsion

پوستر اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پیشرانه های دریایی

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پیشرانه های دریایی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پیشرانه های دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پیشرانه های دریایی