اولین همایش پیشرانه های دریایی، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین همایش پیشرانه های دریایی

1st Marine Propulsion Conference

پوستر اولین همایش پیشرانه های دریایی

اولین همایش پیشرانه های دریایی در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی شریف،سازمان صنايع دريايي- دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش پیشرانه های دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش پیشرانه های دریایی