پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار، شهریور ماه 98

پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار

The 5th International Conference on Management,Psychology & Humanities with Sustainable development approahc

پوستر پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار

پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار مراجعه فرمایید.


محورهای همایش

1) علوم مدیریت و توسعه پایدار  

1-1) مدیریت استراتژیک و توسعه پایدار

2-1) مدیریت بازرگانی و توسعه پایدار

3-1) مدیریت اجرایی و توسعه پایدار

4-1) مدیریت شهری و توسعه پایدار 

5-1) مدیریت دولتی و توسعه پایدار

2) روانشناسی و توسعه پایدار  

1-2) برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی

2-2) نقش تعلیم و تربیت و توسعه پایدار 

3-2) مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

4-2) مشاوره و راهنمایی پایدار

5-2) روانشناسی و توسعه پایدار 

3) علوم انسانی و توسعه پایدار 

1-3) مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار 

2-3) آموزش و پرورش و توسعه پایدار 

3-3) معارف اسلامی و توسعه پایدار

4-3) علوم اقتصادی و توسعه پایدار

5-3) ادبیات فارسی و توسعه پایدار 

  مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار