چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار، خرداد ماه 97

چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار

The 6th International Conference on Management,Psychology & Humanities with Sustainable development approach

پوستر چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار

چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار مراجعه فرمایید.


توسعه پایدار به معنی تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی برای حداکثرسازی رفاه انسان فعلی، بدون آسیب به توانایی های نسل های آتی برای برآوردن نیازهایشان می باشد.
در پایداری، سه جنبه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی با هم به طور کامل در تعامل هستند و اغلب محققان در این سه جنبه اصلی پایداری را بررسی می کنند:

  • توسعه پایدار باید رشد اجتماعی را که در آن نیازهای همه افراد برآورده شده، فراهم آورد.
  • حفاظت موثری از محیط زیست به عمل آورده و در مصرف منابع طبیعی با دقت عمل کنند.
  • این توسعه باید رشد پایدار اقتصادی و رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد.با توجه به اینکه چشم انداز بیست ساله کشور، دستیابی به توسعه پایدار می باشد، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در راستای اهداف اصلی خود که همان «ارتقا سطح فرهنگ عمومی جامعه به منظور دستیابی به توسعه پایدار» می باشد، با همکاری دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی کشور اقدام به برگزاری «چهارمین همایش بین المللی توسعه پایدار»  نموده است.

 

 محورهای همایش

 

1) علوم مدیریت و توسعه پایدار  

1-1) مدیریت استراتژیک و توسعه پایدار

2-1) مدیریت بازرگانی و توسعه پایدار

3-1) مدیریت اجرایی و توسعه پایدار

4-1) مدیریت شهری و توسعه پایدار 

5-1) مدیریت دولتی و توسعه پایدار

2) روانشناسی و توسعه پایدار  

1-2) برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی

2-2) نقش تعلیم و تربیت و توسعه پایدار 

3-2) مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

4-2) مشاوره و راهنمایی پایدار

5-2) روانشناسی و توسعه پایدار 

3) علوم انسانی و توسعه پایدار 

1-3) مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار 

2-3) آموزش و پرورش و توسعه پایدار 

3-3) معارف اسلامی و توسعه پایدار

4-3) علوم اقتصادی و توسعه پایدار

5-3) ادبیات فارسی و توسعه پایدار مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار