دومین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، اسفند ماه ۱۴۰۲

دومین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی

2nd National Conference on Medicinal Plants, Entrepreneurship and Commercialization

پوستر دومین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی

دومین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۲ توسط دانشگاه جیرفت، در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی