دومین کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت، آذر ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت

Second International Conference on Motion Analysis

پوستر دومین کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت

دومین کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،شرکت فرداد حرکت پارسهدانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت