کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت، آذر ماه ۱۳۹۹

کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت

International Conference on Motion Analysis

پوستر کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت

کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،شرکت فرداد حرکت پارسه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت