دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران، اسفند ماه ۱۳۹۰

دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران

2nd Annual Mobile Vas Conference

پوستر دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران

دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی شریف،مركز مطالعات تكنولوژي داتنشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران