سومین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغز واعصاب ایران، آذر ماه ۱۳۹۷

سومین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغز واعصاب ایران

Third Congress of the Spine of the Association of Iranian Surgeons and Neuroscientists

پوستر سومین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغز واعصاب ایران

سومین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغز واعصاب ایران در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایرانانجمن علمي جراحان مغز و اعصاب ايران در شهر جزیره کیش برگزار گردید.