دومین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغز واعصاب ایران، آذر ماه 96

دومین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغز واعصاب ایران

2nd Annual Meeting of Neurosurgical society of Iran on spine surgery

پوستر دومین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغز واعصاب ایران

دومین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغز واعصاب ایران در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ توسط انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران در شهر بندرعباس برگزار گردید.