نخستین کنفرانس مدیریت،حسابداری و مهندسی صنایع

نخستین کنفرانس مدیریت،حسابداری و مهندسی صنایع

First Conference on Management, Accounting and Industrial Engineering

پوستر نخستین کنفرانس مدیریت،حسابداری و مهندسی صنایع

نخستین کنفرانس مدیریت،حسابداری و مهندسی صنایع در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۶ توسط شرکت توسعه دانش فرزانگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس مدیریت،حسابداری و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی ، مدیریت اجرایی
مدیریت پروژه ، مدیریت کسب و کار و سایر گرایش های مدیریت
مهندسی صنایع(کلیه گرایش ها)
حسابداری و مدیریت مالی
و سایر موضوعات مرتبطمقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس مدیریت،حسابداری و مهندسی صنایع