دومین کنگره ملی پزشکی کوهستان با رویکرد به امداد و نجات و کمک های اولیه، دی ماه ۱۳۹۸

دومین کنگره ملی پزشکی کوهستان با رویکرد به امداد و نجات و کمک های اولیه

2nd national congress on mountion medicine

پوستر دومین کنگره ملی پزشکی کوهستان با رویکرد به امداد و نجات و کمک های اولیه

دومین کنگره ملی پزشکی کوهستان با رویکرد به امداد و نجات و کمک های اولیه در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،دانشگاه علوم پزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید.