نخستین کنگره ملی پزشکی کوهستان، اسفند ماه ۱۳۹۶

نخستین کنگره ملی پزشکی کوهستان

1st congress of mountain medicine

پوستر نخستین کنگره ملی پزشکی کوهستان

نخستین کنگره ملی پزشکی کوهستان در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،گروه پزشكي ورزشي دانشگاه علوم پزشكي ايرانمركز توسعه پژوهش ها باليني در شهر تهران برگزار گردید.