دومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد محیط زیست، آبان ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد محیط زیست

پوستر دومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد محیط زیست

دومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد محیط زیست در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۵ توسط ،شركت فرآيند سازه ابنيه نصب در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد محیط زیست