کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست، دی ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست

پوستر کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست

کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۴ توسط ،شركت فرآيند سازه ابنيه نصب در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست