کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست، دی ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست

National Conference on Metropolitan Management with an Environmental Approach

پوستر کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست

کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۴ توسط ،شركت فرآيند سازه ابنيه نصب در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست