دومین همایش صنایع معدنی، مهر ماه ۱۳۹۱

دومین همایش صنایع معدنی

Second Congress of Mining Industries

پوستر دومین همایش صنایع معدنی

دومین همایش صنایع معدنی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،پژوهشكده صنايع معدني دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش صنایع معدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش صنایع معدنی