چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان

4national Conference on Counseling and Mental Health

پوستر چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان

چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان در شهر قوچان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان