سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی، اسفند ماه ۱۳۹۳

سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی

Third National Conference on Mental Health and Wellness

پوستر سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی

سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان در شهر قوچان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی