دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان مهندسی معدن، زمین شناسی و متالورژی، دی ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان مهندسی معدن، زمین شناسی و متالورژی

Second International Conference for Students of Mining Engineering, Geology and Metallurgy

پوستر دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان مهندسی معدن، زمین شناسی و متالورژی

دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان مهندسی معدن، زمین شناسی و متالورژی در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان مهندسی معدن، زمین شناسی و متالورژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان مهندسی معدن، زمین شناسی و متالورژی