اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان مهندسی معدن، زمین شناسی و متالورژی، دی ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان مهندسی معدن، زمین شناسی و متالورژی

The first international conference of students of mining engineering, geology and metallurgy

پوستر اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان مهندسی معدن، زمین شناسی و متالورژی

اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان مهندسی معدن، زمین شناسی و متالورژی در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان مهندسی معدن، زمین شناسی و متالورژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان مهندسی معدن، زمین شناسی و متالورژی