دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران

پوستر دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران

دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران