دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، مرداد ماه ۱۳۹۶

دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه

پوستر دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه

دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی اسوه،دانشگاه اسوه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه