دومین کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری، تیر ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری

2nd Internatonal Conference on Role of Mechnical Engineering in Urban Construction

پوستر دومین کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری

دومین کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان،سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران -شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری