کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری، مرداد ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری

The National Conference of Mechanical Engineering in Urban Construction

پوستر کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری

کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۶ توسط ،سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری