نهمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکی، دی ماه 98

نهمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکی

the congress of medical devices & materials in field of infection control&sterilization

پوستر نهمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکی

نهمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکی در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکی مراجعه فرمایید.


محورهای کنگره 

 1. ظرفیت های”مقررات بین المللی بهداشتیIHR” .
 2. (مراقبت بسته ای) در پیشگیری از عفونت های بیمارستانی” Bundle Prevention Management “
 3. نظام مراقبت سندرومیک و اهمیت آن در واحد های اورژانس بیمارستانی
 4. بهداشت دست(Hand rub/Surgical Hand Preparation) و Compliance measurement وتجهیزات مرتبط
 5. کنترل عفونت ،استریلیزاسیون مرکزی ،تجهیزات پزشکی و بهداشت درنسل چهارم اعتبار بخشی ملی و طرح تحول نظام سلامت
 6. سلامت حرفه ای ، پروفیلاکسی بعد از مواجهه شغلی در کارکنان خدمات سلامت و احتیاطات استاندارد
 7. هماهنگی بین بخشی(حوزه های درمان، بهداشت، پرستاری، غذا ودارو، آموزش)درارتقاء استانداردهای پیشگیری وکنترل عفونت
 8. استانداردها و دست آوردهای جدید مرتبط با مواد وتجهیزات پزشکی حوزه کنترل عفونت و احتیاطات مرتبط
 9. استانداردهای ایزولاسیون درکنترل عفونت باتاکید براتاق های ایزوله فشارمنفی وبیماران بانقص سیستم ایمنی
 10. کاربرد ایمن مواد ومحلولهای ضدعفونی کننده و چالشهای بالینی مواد و تجهیزات مصرفی
 11. ایمنی بیمار، مراجعین و کارکنان و نقش همگرایی استانداردهای ایمنی بیمار
 12. نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی و پیشگیری و کنترل عفونتهای ناشی از ارایه خدمات سلامت
 13. مقاومت های میکروارگانیسمی ودارویی ونقش کمیته استوارد شیپ درکنترل آن با تاکید بر بخشهای ویژه
 14. نقش کنترل عفونت و برون سپاری خدمات مرتبط در اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه های بیمارستانها،چالشها و راهکارها
 15. واکسیناسیون ، استراتزی نوین پیشگیری از مقاومت میکروبی
 16. استانداردهای فضای فیزیکی و کنترل عفونت در واحدهای استریلیزاسیون مرکزی ، اتاق عمل ،رختشویخانه ، آشپزخانه های صنعتی
 17. مدیریت فاضلاب ، سیستمهای تصفیه فاضلاب، مدیریت پسماند و بی خطرسازی پسماندهای عفونی
 18. سیستمهای تهویه وتصفیه و ضدعفونی هوا و تولید و توزیع گازهای طبی
 19. پیشگیری وکنترل عفونت درمراکز ارایه خدمات سرپایی، دندانپزشکی وآزمایشگاههای تشخیص طبی وتحقیقاتی عفونی
 20. آموزش بهداشت و نقش بیماران و همراهان در کاهش عفونتهای بیمارستانی
 21. وسایل یک بارمصرف پزشکی واستانداردهای فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی
 22. رویکردهای نوین در کنترل عفونت با استفاده از فناوری و پردازش اطلاعات


مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکی