هشتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون، مرداد ماه 97

هشتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون

Eighth Specialized Congress on Medical Equipment and Materials for Infection Control and Sterilization

پوستر هشتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون

هشتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون مراجعه فرمایید.


محورهای کنگره :

1. آشنایی با” مقررات بین المللی بهداشتیIHR” والزام تبعیت ازآن درپیشگیری ازبیماریهای مستعد ایجاد اپیدمی
2. تبیین،حفظ وارتقاء استانداردها وراهبردهای علمی واجرائی مرتبط با مواد وتجهیزات پزشکی حوزه کنترل عفونت واستریلیزاسیون و موازین پیشگیری و کنترل عفونت

3. استانداردهای ایزولاسیون در کنترل عفونت های بیمارستانی

4. نگرش جدید بر چالشهای بالینی مواد و تجهیزات مصرفی در حوزه کنترل عفونت

5. تبیین، حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار  و کارکنان با بکارگیری موازین  پیشگیری و کنترل عفونت

6. نقش استانداردهای ایمنی بیمار در  پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

7. نقش تجهیزات پزشکی و مواد حوزه پیشگیری و کنترل عفونت در طرح تحول نظام سلامت

8. نقش تجهیزات پزشکی وموادحوزه پیشگیری و کنترل عفونت دراعتباربخشی بیمارستانها

9. اهمیت نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی در کنترل عفونت و چگونگی اقدامات کنترلی
10. عرضه روش های اجرایی جدید در زمینه کاربرد ایمن موادومحلولهای ضدعفونی کننده
11.  معرفی دست آوردهای جدیددر زمینه مواد وتجهیزات پزشکی حوزه کنترل عفونت
12. راهکارهای علمی و اجرایی در کاهش ایجاد مقاومت میکروبی
13. نقش بهداشت محیط درکنترل عفونتهای بیمارستانی
14. نقش حفظ و ارتقاء روش های اجرایی واحد استریلیزاسیون مرکزی در تقویت حوزه پیشگیری و کنترل عفونت
15. مدیریت فاضلاب وسیستمهای تصفیه فاضلاب در بیمارستان های بزرگ و کوچک
16. تبیین راهکارهای موثر در تفکیک مطلوب پسماندها از مبدا و روشهای بیخطرسازی پسماندهای عفونی
17. چالش ها و راهکارهای موثر در ارتقاء مصرف یک بار وسایل یک بار مصرف پزشکی
18. سیستمهای تصفیه و ضدعفونی هوا و تولید و توزیع گازهای طبی و نقش آنها درکنترل عفونت
19. استانداردهای کنترل عفونت واستریلیزاسیون در دندانپزشکی و آزمایشگاههای تشخیص طبی وتحقیقاتی عفونی
20- نقش توانمند سازی و جلب مشارکت  بیماران در ارتقاء موازین پیشگیری و کنترل عفونت
21 – استانداردهای کنترل عفونت و استریلیزاسیون در صنایع غذایی و مصارف و اماکن عمومیمقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون