دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی

Iran Membrane

پوستر دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی

دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،سازمان جهاد دانشگاهي تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی